Over mij

Vanuit mijn achtergrond in Humanities (Universiteit Utrecht) en mijn positie bij de onderzoeksgroepen Future Everyday (TU Eindhoven) en Co-Design (Hogeschool Utrecht) onderzoek ik hoe situaties beter, slimmer, handiger of begrijpelijker ontworpen kunnen worden. Ik doe dit tijdens projecten, waarbinnen ik samenwerk met verschillende partners en opdrachtgevers, zoals ontwerpbureaus, kennisinstellingen en overheidsinstellingen. In de meeste projecten staat gedragsverandering en betrokkenheid van gebruikers in het publieke domein centraal. Dit resulteert in inzichten en/of bruikbare concepten voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Soms resulteert mijn werk in concreet uitgewerkte producten.

Daarnaast ben ik verbonden aan de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht, waar ik studenten begeleid en kennis en ervaring doorgeef.

Dirk Ploos van Amstel

+31(0)651541849

Specialisten

Om tot concepten en producten te komen, werk ik samen met:

 

  • Gedragswetenschappers
  • Service designers
  • Developers
  • Constructeurs
  • Technisch tekenaars
  • Modelmakers
+31(0)651541849