Skip to main content
Over mij

Vanuit mijn achtergrond in Humanities (Universiteit Utrecht) en mijn positie bij de onderzoeksgroepen Future Everyday (TU Eindhoven) en Co-Design (Hogeschool Utrecht) onderzoek ik hoe situaties beter, slimmer, handiger of begrijpelijker ontworpen kunnen worden. Ik doe dit tijdens projecten, waarbinnen ik samenwerk met verschillende partners en opdrachtgevers, zoals ontwerpbureaus, kennisinstellingen en overheidsinstellingen. In de meeste projecten staat gedragsverandering en betrokkenheid van gebruikers in het publieke domein centraal. Dit resulteert in inzichten en/of bruikbare concepten voor oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Soms resulteert mijn werk in concreet uitgewerkte producten.

 

Design for Sustainable Non-Ownership

In 2020 startte mijn PhD onderzoek: een praktijkgericht en ontwerpend onderzoek met de vraag: hoe kunnen we duurzamer gebruik van producten-als-dienst ontwerpen? Tijdens dit onderzoek werk ik samen met praktijkpartners zoals The Student Hotel, Donkey Republic en Bureau Moeilijke Dingen.

 

Omdat ik graag mijn kennis en ervaring doorgeef, ben ik verbonden aan de opleiding Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd.

Dirk Ploos van Amstel

Specialisten

Om tot concepten en producten te komen, werk ik samen met:

 

  • Gedragswetenschappers
  • Service designers
  • Developers
  • Constructeurs
  • Technisch tekenaars
  • Modelmakers