Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Omdat alle richtlijnen voor beroerte aangeven dat het belangrijk is dat patiënten na beroerte bewegen, vragen fysiotherapeuten zich af hoe krijgen en houden wij patiënten na een beroerte actief, dus hoe krijgen wij een actieve leefstijl bij een patiënt? Deze praktijkvraag is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van een beweegstimuleringsinterventie bij thuiswonende patiënten na beroerte op fysieke activiteit en aerobe capaciteit?

Deze onderzoeksvraag wordt in drie stappen uitgewerkt:

  1. Het ontwikkelen van een veldtest om fysieke capaciteit te meten in de praktijk
  2. Het ontwikkelen van een interventie gericht op het (langdurig) bevorderen van een fysiek actieve leefstijl
  3. Het testen van de haalaarheid van de interventie in een pilot studie

 Beoogd resultaat
Met het project ACTS willen we fysiotherapeuten handvatten bieden patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden. Het resultaat van dit onderzoek valt daarom uiteen in een bruikbare veldtest voor de professionele praktijk en een beweegstimuleringsinterventie, inclusief een overtuigende communicatiestrategie voor patiënten na beroerte door eerstelijns fysiotherapeuten om fysieke activiteit te bevorderen.

Dit onderzoek zal leiden tot meer kennis op het gebied van fysio- en oefentherapie, testen van fysieke capaciteit in de praktijk en coaching naar meer fysieke activiteit voor mensen na beroerte. Deze kennis wordt geïmplementeerd binnen het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) waar de toekomstige beweegprofessionals worden opgeleid. Daarnaast levert het scholing op voor professionals in overtuigende communicatiestrategie voor patiënten na beroerte teneinde de fysieke activiteit te bevorderen.

Dit project is uitgevoerd vanuit het lectoraat PubLab voor het lectoraat Leefstijl en Gezondheid.