IKEA heeft als doel om per 2030 volgens een volledig circulair businessmodel te opereren. Een eerste stap is om afval te reduceren en maximaal te recyclen. IKEA wil haar klanten betrekken in deze stap naar duurzaamheid en bezoekers bewust maken van de noodzaak hiervan.

Dit project heeft als doel om een effectieve methode te ontwikkelen en testen voor afvalscheiden in het zelfbedieningsrestaurant van de IKEA, door middel van gedragsbeinvloeding van de bezoekers. Het doelgedrag is dat bezoekers op correcte wijze het gebruikte servies en de stromen GFT, plastic, PET-flessen, restafval en glas scheiden.

Het beoogde projectresultaat is om inzicht te krijgen in effectieve manieren waarop het gedrag van de bezoekers van het zelfbedieningsrestaurant gestuurd kan worden, om daarmee bronscheiding te bevorderen.

Dit project wordt uitgevoerd door Design Innovation Group samenwerking met het PubLab.