De meeste mensen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Gewoon de dagelijkse dingen blijven doen, zoals de boodschappen of een bezoek aan familie. Dit kan soms lastig zijn, bijvoorbeeld als iemand merkt dat de balans of coördinatie achteruit gaat.

65-plussers hebben een relatief hoog risico op vallen. Erg vervelend, want de gevolgen van een val kunnen iemand enorm beperken. Het programma TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) helpt 65-plussers middels een bewegingsprogramma (de In Balans Training) om dit risico op een val te verminderen en om de zelfstandigheid te vergroten of te behouden.

Voorafgaand aan het programma TOM Rotterdam onderzocht Publab de achtergronden van het eetgedrag van ouderen in hun sociaal-culturele context. In dit vooronderzoek deed ik met collega PubLab-onderzoekers literatuuronderzoek, interviews en observaties, in samenwerking met Purpose. De resultaten van het vooronderzoek worden toegepast binnen TOM Rotterdam. Tijdens dit programma doet PubLab aanvullend participatief onderzoek onder de doelgroep. Ook voert PubLab een kwantitatieve evaluatie uit van de impact van het TOM programma op sociaal-culturele factoren.

Ons onderzoek heeft twee doelen:

  1. Meer inzicht in de sociaal-culturele factoren die het eetgedrag van ouderen beïnvloeden, met specifieke inzichten voor de wijk Het Lage Land in Rotterdam.
  2. Inzicht in de impact die het gecombineerde leefstijlprogramma TOM Rotterdam heeft op deze factoren.

De uitkomsten van ons onderzoek, en daarmee van TOM Rotterdam als geheel, zijn relevant voor zorgprofessionals die met deze kwetsbare ouderen werken, waaronder fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen, maar ook voor de gemeente Rotterdam, buurtwerkorganisaties en zorgverzekeraars.

TOM Rotterdam is een initiatief van de landelijke partners VeiligheidNL, Nutricia Advanced Medical Nutrition, Hogeschool Utrecht en adviesbureau Purpose. Welzijnsorganisatie Buurtwerk, diëtistenpraktijk HRC, een aantal fysiotherapeuten uit het Lage Land en de gemeente Rotterdam zijn betrokken bij de uitvoering. TOM Rotterdam wordt grotendeels gefinancierd door het Danone Ecofonds Systeem.

De aanpak en resultaten worden beschreven in dit research paper.